EN

Vitajte na Slovenskej
poľnohospodárskej univerzite v Nitre

Profesor Peter Chrenek sa stal akademikom
26.11.2021 | Renáta Chosraviová
26.11.2021 | Renáta Chosraviová

Profesor Peter Chrenek sa stal akademikom

Podvečer 24. novembra sa uskutočnilo on-line Valné zhromaždenie Učenej spoločnosti Slovenska, ktorej gestorom je Slovenská akadémia vied. Na zasadnutí bol prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc., hlasovaním zvolený za akademika, riadneho člena Učenej spoločnosti Slovenska.

Siedmeho decembra sa na SPU opäť očkuje
26.11.2021 | SPU Web Editor
26.11.2021 | SPU Web Editor

Siedmeho decembra sa na SPU opäť očkuje

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a očkovacím centrom Biont zabezpečila už po tretíkrát očkovanie mobilnou očkovacou jednotkou vo svojich priestoroch. Uskutoční sa 7. decembra 2021 od 9.30 h v Študentskom domove A. Bernoláka SPU (vstup od Akademickej ulice).

FZKI je spoluriešiteľkou projektu na obnovu znehodnotených ekosystémov mokradí
25.11.2021 | Renáta Chosraviová
25.11.2021 | Renáta Chosraviová

FZKI je spoluriešiteľkou projektu na obnovu znehodnotených ekosystémov mokradí

Podpora štátu v oblasti ochrany životného prostredia je zameraná v súčasnosti aj na ochranu významných území Slovenka, ktoré sú ohrozované zmenou klímy alebo ľudskými aktivitami.

SPU v Nitre sa stala najúspešnejšou v rámci realizácie programu Erasmus+
22.11.2021 | Renáta Chosraviová
22.11.2021 | Renáta Chosraviová

SPU v Nitre sa stala najúspešnejšou v rámci realizácie programu Erasmus+

Program Erasmus+ je pre Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre kľúčovým zastrešením mobilitných aktivít na našej univerzite. Dôkazom o zanietenej realizácii programu Erasmus+ na SPU  je aj ocenenie, ktoré univerzita v týchto dňoch získala.

Marián Brestič a Marek Živčák opäť medzi najcitovanejšími vedcami sveta
18.11.2021 | Renáta Chosraviová
18.11.2021 | Renáta Chosraviová

Marián Brestič a Marek Živčák opäť medzi najcitovanejšími vedcami sveta

Prof. Ing. Marián Brestič, CSc., a doc. Ing. Marek Živčák, PhD., z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre získali prestížne svetové ocenenie Highly Cited Researchers 2021, čo ich zaraďuje medzi absolútnu svetovú špičku (top 0,1 % výskumníkov) vo vednej oblasti rastlinných a živočíšnych vied. Obaja vedci sa do rebríčka dostali aj minulý rok.

 • logo invest alliance
 • QS World University Rankings - logo
 • logo The WUR
 • logo UI green metric
 • logo scimago
 • logo eit food
 • logo viamo
 • vedecke casopisy SPU v Nitre
 • logo Polnohospodar
 • logo Rolnicke noviny
 • logo sledujte univerzitne vcely
EN

Úvodná stránka

Štúdium

Štúdium na SPU Akreditované študijné programy Informácie pre študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami Výberové prednášky Konfuciova trieda Predpisy súvisiace so štúdiom Správy o vzdelávacej činnosti Uznávanie dokladov o vzdelaní Štipendiá E-learning Študentská rada vysokých škôl

Medzinárodná spolupráca

Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov Stratégia internacionalizácie Výročné správy o zahraničných vzťahoch SPU v Nitre Právne normy, dokumenty a tlačivá Zaujímavé linky

Stránka sa nenašla

RÝCHLE ODKAZY